Soğuk Hava Depolarında, Derin Dondurucularda Nem Kontrolünün Önemi

Soğuk Hava Depolarında, Derin Dondurucularda Nem Kontrolünün Önemi

Soğuk hava depoları gibi işletmelerde nem kontrolü son derece önemlidir. Nem kontrolü olmayan işletmelerde, soğuk hava hep aynı derecede tutulamadığından depodaki ürün kalitesinde,  işletme demirbaşlarında, enerji giderlerinde istenen hedefler yakalanamaz, giderler çok yüksek olur. 
 
 
Özellikle düşük sıcaklıklarda havanın tutabileceği su buharı miktarı az olduğundan, nem soğutucu blokların üstünde buzlanmaya sebep olur. Buzlanma ise soğutucuların hava ile temasını azaltıp ısı transferi yapmalarına mani olur, dolayısıyla soğutucular ortamı istenen dereceye düşürebilmek için çok daha fazla çalışmak zorunda kalır. Dragon Nem alma Sistemi nemi istenen seviyeye düşürerek buzlanmaya imkân vermez, böylelikle soğutucular çok daha verimli çalışır, işletme elektrik giderlerinde %30'a kadar tasarruf sağlar.
 
 
Havadaki fazla nem soğutucuların buzlanmasına sebep olmasından dolayı, soğutucular buzun çözülmesi için defrost yapmak zorunda kalır. Defrost, bir yandan elektrik harcarken diğer yandan ortamda soğutma işlemine ara verir. Dolayısıyla defrost sonrası soğutucular tekrar aynı sıcaklık değerine düşebilmek için normalden daha fazla çalışır.  Dragon Nem alma sistemleri nemi istenen seviyeye düşürerek buzlanmaya imkân vermediği için defrost'a gerek duyulmaz ve gereksiz enerji sarf edilmez, işletme elektrik giderinde tasarruf eder.
 
 
 • Dragon nem alma sistemleri havadaki nemi düşürerek metal demirbaşlarda  paslanmayı önler, kullanım ömrünü uzatır.
 • Nem alma işlemi sırasında diğer bütün teknolojilerin aksine ortama ısı yükü katmaz. 
 • Patentli teknolojisi sayesinde Dragon nem alma sistemleri nemi istenen seviyeye düşürme işlemini yaparken aynı anda havayı soğutma işlemi de yaparak, soğutmaya katkı sağlayabilir. Bu da işletmenin soğutma için harcadığı elektrik giderinin düşürülmesine ayrıca bir katkı demektir.
 • Dragon nem alma sistemleri nem alma işlemi sırasında diğer bütün havalandırma teknolojilerin aksine bakteri üretmez. Tam tersine, Dragon çalıştığı sürece havadaki bakterileri tabii yollarla öldürür.
 • Dragon nem alma işlemi sırasında havayı yıkar, içindeki toz ve partiküllerden arındırarak tabii olarak temizler, filtreler.
 • Dragon nem alma işlemi sırasında havadaki koku partiküllerini yakalayarak istenmeyen kokuları yok eder.
 • Dragon nem alma sistemleri istendiği takdirde havadan aldığı nemi temizleyerek, kullanılabilecek bir suya çevirip depolayabilir. 
 • Dragon sahip olduğu kontrol sistemi sayesinde uzaktan yönetilebilir ve ayrıca işletmedeki diğer sistemlere bağlanarak onları da yönetebilir.
 • Dragon patentli teknolojisi sayesinde, havadan 1 litre suyu emmek için yalnızca 0.24 KW enerji harcadığından dünyadaki en verimli nem alma cihazıdır.
 • Soğutucular buzlanma yapmayacağı için daha verimli çalışacaklardır.
 • Soğutucular buzlanma yapmayacağı için defrost ihtiyacı duymayacaktır.